Køreprøven

Køreprøven

En køreprøve bestå af 2 dele
1. Teoriprøve
2. Praktiskprøve

Kontrollerende køreprøve
Kørekort bekendtgørselen BEK §70 
Ved afholdelse af en kontrollerende køreprøve efter § 103, stk. 1, og § 105, stk. 1, skal kørekortet afleveres til den tilsynsførende ved teoriprøven og til den prøvesagkyndige ved den praktiske prøve. Såfremt køreprøven ikke bestås, inddrages kørekortet.


1. Teoriprøven

Teoriprøven er første del af køreprøven.
Du kan tidligst komme til teoriprøve 1 måned før, du opfylder aldersbetingelsen for for den kategori af køretøj, du ønsker at erhverve førerretten til (Kørekort bekendtgørselen BEK §64).
(Prøven til kat. B (Bil) må tidligst afholds 1 måned før du fylder 17 år)

Teoriprøven bestå af 25 billeder hvortil der er 2 til 4 ja nej svar, man må have 5 billede fejl.

Først når teoriprøven er bestået, er det muligt at bestilde den praktiske prøve.


2. Praktisk prøve

Praktiskprøve er anden del af køreprøven

Du kan tidligst komme til praktiskprøve på dagen du opfylder aldersbetingelsen for for den kategori af køretøj, du ønsker at erhverve førerretten til (Kørekort bekendtgørselen BEK §66).

Den Praktiske prøve kan først bestildes når Teoriprøven er bestået, og man har et gyldigt 1. hjælps bevis, som skal være færdelserelateret.
(Prøven til kat. B (Bil) må først afholds fra den dag du bliver 17 år)