Generhverv

Generhverv

Kontrollerende køreprøve

Har du fået frakendt din førerret og gerne vil have den igen, skal førerretten generhverves.
At generhverve betyder, at du kan få din førerret igen på visse betingelser.
En betingelse er, at man består en kontrollerende køreprøve.
En anden betingelse kan være at man skal gennemføre et kursus i alkohol/narko/trafik (ANT-kursus), hvis frakendelse fx skyldes spirituskørsel.
Er din førerret frakendt for en betinget periode, skal du møde personligt op på et af landets kommuner og medbringe:

  • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret, når du møder op i kommunen. 
  • dit kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas.

Hvis du hverken har et kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas, skal du medbringe en original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation.

  • dit brev vedrørende frakendelsen, hvor det fremgår, hvornår du skal til kontrollerende prøve. 


Er din førerret blevet ubetinget frakendt, skal du møde personligt op på et af landets kommuner og medbringe:

  • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret , når du møder op i kommunen 
  • et gyldigt pas. Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe en original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation. 
  • et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort.

Når Færdselsstyrelsen har godkendt din ansøgning, skal du huske at informere kommunen, så kommunen kan foretage den sidste kontrol af ansøgningen, før der kan bestilles en tid til en kontrollerende køreprøve.

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om, at du skal gennemføre køreundervisning, inden du går op til en kontrollerende køreprøve. Det kan dog være en god idé at tage et par køretimer inden prøven.

Du skal selv stille et køretøj til rådighed til den praktiske prøve. Du kan i kørekortbekendtgørelsens bilag 5 læse om de betingelser, som køretøjet skal opfylde.

Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til kommunen.


Generhverv pakke

Fri hold teori i teorilokale (ikke et krav)
1 * kørsel a 90 min.
Leje af bil til den praktiske prøve

Pris 4.000 kr.
ex. prøvegebyret til færdselsstyrelsen (890 kr.) samt adm. gebyr (200 kr.)

Ønsker man ekstra teori lektioner eller online teori kan dette tilkøbes, se mere under priser!